Disclaimer

De informatie opgenomen op mediaplay.be wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. Via deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander advies. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. SPMedia VOF aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie.

Informatiebronnen van derden waarnaar op deze website verwijzingen zijn opgenomen, worden niet door SPMedia VOF  gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Het opnemen van verwijzingen naar informatiebronnen van derden houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege SPMedia VOF met of van deze informatiebronnen of van hun inhoud. SPMedia VOF aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid en/of relevantie van deze informatiebronnen.

SPMedia VOF is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen. Verder is SPMedia VOF niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.